top of page

- תעודת מתחסן

- תעודת מחלים

- שליליים לקורונה

בטווח של 72 שעות מהדגימה

נבקש להציג את התעודה בכניסה למתחם. 

התו הירוק מה זה אומר?

ע"פ החלטת הממשלה ענף הספורט יפתח לבעלי תעודה ירוקה.

את כל המידע אודות התו הירוק ניתן למצוא כאן

הצהרת התו הירוק

ברשותי תעודת תו ירוק בתוקף שהתקבלה ממשרד הבריאות מהסיבות הבאות:

1. החלמתי מנגיף הקורונה

2. עבר שבוע מקבלת החיסון השני

הנני מצהיר כי כל הכתוב לעיל נכון ואני רשאי על פי התו הירוק להכנס ל-FITHOOD. כמו כן, הנני מתחייב להציג בכל כניסה ל-FITHOOD את תעודת התו הירוק שלי.

bottom of page