תקנון למאמנים

 

אנחנו שמחים לראות אותך איתנו ומצפים כבר להכיר אותך. בינתיים, נספר לך מה קורה פה ואיך זה עובד: FITHOOD הוא מתחם אימונים משותף למאמני כושר, גוף ונפש. במתחם אפשר לשכור אזורי אימון ואולמות סטודיו מאובזרים בציוד מקצועי בשעות שמתאימות לך. 


חשוב לדעת שהלקוחות הם שלך ולמעשה בזמן האימון הם והציוד המושכר נמצאים באחריותך. 
זה הרעיון, אבל יש גם חזון. אנחנו רוצים ליצור סביבה של יותר. להיות יותר מקצועיים, לאמן בתנאים יותר טובים, לקבל יותר כבוד ובסוף לתת יותר למתאמנים. לכן, יצרנו פה קהילה של מאמנים עם לב רחב ופועם  שנותנת ביחד בוסט מקצועי רציני לחברים בה (הפיטר'ז שלנו). החל מהרצאות על פיזיותרפיה ותזונה ועד סדנאות שיווק וניהול פיננסי, יש פה בית וקהילה שיוצרת דברים גדולים ביחד. 


יחד עם הבית, יש פה גם "כללי בית" וסטנדרטים שחובה להקפיד עליהם ולעמוד בהם.

כישורי המאמן

המאמן מצהיר, כי:  

הוא בריא וכי אין לו כל מגבלה רפואית או אחרת לקיים אימון כושר גופני;

הוא בעל תעודה הנדרשת על פי דין המסמיכה אותו לאמן בסוג האימונים אותו הוא מעביר לכל מגוון מתאמניו, לרבות, במקרה של אימון קטינים (מתחת לגיל 18) קיום הסמכה מתאימה להדרכת קטינים, בהתאם לחוק מכוני כושר (רישוי ופיקוח), התשנ"ד-1994 (להלן: "חוק מכוני כושר"); 

הוא בעל תעודת "מגיש עזרה ראשונה" בתוקף ומתחייב לחדש את תוקפה, מעת לעת, כך שבכל תקופת שכירות החלל מהחברה על ידי המאמן תהא תעודה זו בתוקף;

כתנאי להשכרה ראשונית של חלל על ידי מאמן, המאמן יעביר לחברה העתקים של התעודות כאמור לעיל;

הוא מחזיק בפוליסת אחריות מקצועית בעלת היקפים מקובלים וסבירים. לבקשת החברה, הוא ימציא לה אישור קיום ביטוחים בנוסח המקובל על החברה;

אין החברה תהא אחראית במקרה של הצהרה כוזבת על ידי מאמן בעניין זה או בגין פעולות או מקצועיות מאמן. כל האחריות בגין עניינים אלו תהא על המאמן לבדו;

הוא מודע כי באחריותו המלאה לוודא שהמתאמנים מילאו הצהרת בריאות וכי הם כשירים להתאמן;

הוא מתחייב להשאיר את החלל מסודר כפי שקיבל אותו בתחילת האימון;

הוא מודע כי משך זמן ההשכרה כולל את זמן סידור וחיטוי החדר, ומתחייב לסיים את האימון 5 דקות לפני תום הזמן על מנת שיתאוורר לקראת האימון הבא.הוא מודע כי באחריותו המלאה לוודא כי המתאמנים מחזיקים ב"תו" בתוקף לעניין הקורונה ("תו ירוק" או "תו סגול", או כל הנחיה אחרת שתיקבע, לפי הנחיות משרד הבריאות במועד האימון) טרם כניסתם למתחם;

הוא מתחייב להקפיד על שימוש תקין ואחראי בציוד ובמתקנים שלו ושל המתאמנים. באחריות המאמן לדווח על ציוד או מתקן פגום לפני תחילת האימון;

הוא מתחייב להשאיר את החלל מסודר כפי שקיבל אותו בתחילת האימון ומתחייב לפנות את החלל בזמן, או שמשך זמן ההשכרה כולל זמן סידור החלל וחיטוי הציוד לקראת האימון הבא.

הוא מתחייב לנהוג בכבוד, לדבר בשפה נקיה ובנימוס כלפי העובדים, המאמנים והמתאמנים. במקום אפס סובלנות להתנכלויות, התנהגויות דווקניות וודאי לא להטרדות מיניות;

הוא מתחייב שלא לעשות שימוש בחלל שלא הושכר, אלא אם קיבל הסכמה כתובה לכך 

 

 
 

 

האתר/ אפליקציה

 

תנאי שימוש באתר ו/או אפליקציה

נא לקרוא את הוראות השימוש והתקנון בעיון ובקפידה, שכן הם מהווים חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.

 

לצורך רישום כמאמן והזמנת חדרים במתחם האימונים, על המאמן להשתמש באתר/ אפליקציית FITHOOD. בנוסף, מאמן יוכל לרכוש פריטים מהחנות באתר/ אפליקציה. על רכישה של מוצרים לשימוש אישי מהחנות יחולו התנאים המופיעים בתקנון למתאמנים.

התקנון שלהלן מגדיר, בין השאר, את אופן השימוש ואופן הזמנת ורכישת מוצרים ו/או שירותים באתר/ אפליקציה. בכל מקום בו כתוב "אתר" ההתייחסות היא לאתר ולאפליקציות חברת פיטהוד בע״מ (להלן: "החברה").

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

שימושך באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה ולשאר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת שימושך. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר מכל מין וסוג שהוא, לרבות הרשמה לשירותים הניתנים דרך האתר, הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר.

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין מידע המתקבל ממקור אחר, יגברו הוראות תקנון זה.

תנאי השימוש ו/או תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחברה שומרת על זכותה לעדכנם ו/או לשנותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נא להקפיד להתעדכן בהוראות התקנון.

המידע המצוי במרשמי האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות שבוצעו דרך האתר.

בכל מקום בו מצוינת החברה בתקנון זה ההתייחסות הנה גם למי מטעמה, אלא אם נאמר אחרת.

החברה עושה מאמצים לוודא שהמידע המוצג באתר הינו המידע שלם ומדויק אולם עשויים להופיע בו אי דיוקים ו/או שגיאות בתום לב וכי העסק לא יישא באחריות כלשהי לעניין מידע זה.

בכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לחברה דרך פרטי הקשר המצוינים מטה.

 

כל אדם העושה שימוש בפונקציות האתר, הן במישרין והן בעקיפין, לרבות מאמן, מבקר, לקוח המבצע רכישה בחנות ו/או על כל שימוש אחר (להלן: "משתמש" ו/או "מאמן"), מצהיר, מסכים ומתחייב לעמוד בכל התנאים הבאים:
לא להעביר, לאסוף או לעשות שימוש בתכנים ו/או בפרטים ו/או בכל מידע אחר הנמצא באתר בין אם המידע כאמור שייך לחברה ובין אם לצד ג'.

לא לעלות לאתר תוכן בלתי חוקי או תמונות המציגים אלימות, עירום (לרבות חלקי), אפליה, תוכן הפוגע בצד שלישי, תכנים פורנוגראפיים או בעלי רמיזה מינית, תכנים הכוללים השמצות, בריונות, הטרדה, התעללות, איומים, התחזות או הפחדה של אנשים או ישויות, מידע פרטי או סודי. החברה תהיה רשאית לסיים מיידית את השימוש של משתמש העובר על האמור לעיל ו/או למנוע ממנו כל שימוש באתר בעתיד.

לא לעשות כל שימוש באתר לכל מטרה שהיא בלתי חוקית, פוגענית, מחבלת, אשר תפריע, תשבש, תשנה, תשמיד, תפגום, תגביל, תחבל או תשפיע בכל דרך אחרת על פעולתו התקינה של האתר בכל דרך שהיא, לרבות ומבלי הגבלה, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאניים, תוכנת ריגול, תוכנה זדונית או כל אמצעי או טכנולוגיה משמידה או משבשת אחרת.

 

מנוי חודשי למאמנים

החברה מציעה מנוי חודשי למאמנים המקנה אפשרות להזמנה מוקדמת של חדרים לאימונים בודדים או לסדרת אימונים מחזורית, המנוי החודשי הינו ללא הגבלת זמן . המנוי מוצע בעלות חודשית, בהתאם לחדר אליו רוצה המאמן לרכוש מנוי. התשלום עבור המנוי מבוצע באמצעות כרטיס אשראי, בדרך של הוראת קבע והינו מנוי חודשי אשר מתחדש  באופן אוטומטי מדי חודש. ביטול המנוי אפשרי בהודעה מראש בכתב אל נציגי הקבלה בסניף כמפורט להלן או באמצעות האפליקציה. במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, המנוי ימשיך להיות בתוקף וימשיך להיגבות תשלום בגינו. בכל מנוי יהיו כתובים תנאי הביטול ותנאי ההודעה מראש.החברה תהא רשאית לשנות את דמי המנוי ו/או תעריפי התשלומים ו/או השירותים מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה תודיע באמצעות הודעת sms או במייל ו -וניתן להתעדכן על כך באפליקציה באזור המידע על כל חדר 

 

השירותים המוצעים באתר/ אפליקציה

מאמנים יכולים להזמין באתר חדרים לאימונים בודדים בפרק זמן של 30 יום קדימה. היכולת לבצע הזמנה לפרק זמן רחוק יותר או לבצע הזמנה של סדרת אימונים מחזורית שמורה לבעלי מנוי בלבד.

התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה וכי ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר / שירות לבין התמונה.

החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים הניתנים באתר ללא צורך בהודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו הבלעדי, המחיר יתעדכן באפליקציה בעמוד המוצר ויחוייב בהזמנות עתידיות ומחזוריות המחיר המחייב הוא מחיר המוצר ביום החיוב בפועל . החברה רשאית לפרסם ו/או להציע למשתמשי האתר מבצעים ו/או הנחות וכל הטבה אחרת בתנאים שנקבעו על ידה ולפי שיקול דעתה הבלעדי. החברה תהיה רשאית להפסיק כל הטבה כאמור באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. 

מובהר, כי החברה אינה אחראית לשירותים ו/ או מוצרים שיסופקו על ידי המאמן, גם אם פורסמו על ידיה באתר. בכל מקרה שיוגשו נגד החברה דרישות ו/ או תביעות ו/ או הליכים משפטיים כלשהם, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין למוצר ו/או שירות שנמכר על-ידי מאמן ו/או בקשר לאיכותם, מחיריהם, מועדים וכיו"ב ו/או בקשר לכל מעשה ו/או מחדל של מאמן, ובכלל זה בנוגע למתן הנחה, המאמן ישפה את החברה, לפי העניין, בתוך 7 ימים ממועד קבלת דרישה בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק שנגרמו לכל אחד מהם, בגין דרישות ו/או תביעות ו/או הליכים כאמור.

 

אופן ביצוע הרכישה

מילוי הפרטים הנדרשים באתר הינו תנאי מוקדם לביצוע הרכישה. לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות, יעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים באופן מדויק. אחריות למילוי הפרטים חלה על המאמן בלבד. החברה לא לוקחת אחריות על פרטים שגויים שהוזנו.

מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. החברה שומרת על זכותו לבטל הזמנה בכל מקרה של הגשת פרטים כוזבים, חלקיים או לא מדויקים.

 

הרכישה באמצעות האתר תבוצע באמצעות כרטיסי אשראי ובכפוף לאישור העסקה ע"י חברת האשראי. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי יקבל הלקוח הודעה מתאימה וחשבונו לא יחויב בגין העסקה.
 

השלמת הליך הרשמה או עסקה מותנה באישור ואימות מספר הטלפון בהודעה שתישלח בטלפון ו/או באמצעות הודעה אשר תשלח לדואר האלקטרוני של הלקוח לאחר ביצוע הליך ההרשמה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח בכדי לאשר שההרשמה או העסקה בוצעה ו/או שהשירות יינתן בסופו, ואם השירות לא סופק, הלקוח יזוכה בהתאם. באחריות הלקוח בלבד למסור פרטים נכונים, מדוייקים ואמיתיים בלבד ואין באחריות פיטהוד לוודא את אמיתות המסמכים. 


ביטול חללי אימון על ידי המאמן (להלן: "חדרים")

ביטול הזמנת חלל אימון , לפי התנאים המצוינים בפרטי החדר באפליקציה, לפני מועד תחילת האימון תחייב את המזמין בדמי ביטול מערך ההזמנה, לפי תנאי הביטול של החדר המצויינים באפליקציה.

תנאי הביטול עשויים להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מראש ויעודכנו באפליקציה בכל עמוד חדר/אזור , והכל בהתאם ובכפוף להוראות הדין. 

 

ביטול עסקה על ידי החברה

החברה תהיה רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:

אם נפלה טעות בהצגת השירות/ פריט באתר, בין אם במחיר המוצר/שירות ובין אם בתיאור ומפרט המוצר/שירות.

אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר/שירות ו/או תיאור המוצר/שירות.

במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: מגיפות, פעולת מלחמה, איבה, טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החברה, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של חברת פיטהוד בע״מ.

במקרה בו קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.

אם נגמר המלאי או הופסק השירות ו/או אין מקום פנוי בהרשמה מסוימת לאחר או לפני הליך הרישום.

כאשר קיים חשש, על פי שיקול דעתו של חברת פיטהוד בע״מ שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

מובהר כי לחברה הזכות הבלעדית להודיע למאמן על סיום ההתקשרות בכל עת מכל סיבה שהיא, עפ"י שיקול דעתה לרבות עקב משבר תברואתי ו/או אי יכולת לקיים את עסקיה בעקבות מגיפה ו/או מחלה ו/או הוראות הממשלה ומשרדיה.

אם המאמן לא עומד בתנאי שימוש כפי שמופיעים בכלל הסעיפים בתקנון זה, כמו כן פיטהוד שומרת לעצמה את הזכות לקנוס , לבטל את כל ההזמנות ולהרחיק מאמן שלא עמד באחד מהתנאים הללו

 

קניין רוחני וזכויות יוצרים

האתר והתוכן המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, מוסיקה, צילומים, תמונות, מפות, קטעי אודיו, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ"ב (להלן: "המידע") מוגנים על-ידי דיני זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות ושייכים לחברה ו/או לצדדים שלישים אחרים.

חל איסור מוחלט להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להציג ו/או להשתמש במידע ו/או לעשות כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של חברת פיטהוד בע״מ לרבות עצמי ו/או מסחרי, אלא אם החברה התירה זאת במפורש בכתב ומראש. 

כל זכויות הקניין הרוחני בקשר המידע ו/או האתר (וזאת בין אם המדובר בזכויות רשומות ובין אם המדובר בזכויות שטרם נרשמו), ובכלל זאת שם המתחם ("Domain"), הפטנטים, סימני המסחר לרבות השמות "FITHOOD" "פיטהוד״, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, השיטות, אופן הצגתו ועיצובו של האתר וכן כל עניין או פרט הקשורים באתר, הם רכושו הבלעדי של החברה והשימוש בכל הזכויות האמורות מותר למפעיל בלעדית.

אבטחת מידע

חברת פיטהוד בע״מ נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS ופרטים אלו לא נרשמים באתר ולא נשמרים בידי חברת פיטהוד בע״מ. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, בחברת פיטהוד בע״מ לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למאמן/לקוח או למי מטעמו ו/או אם מידע זה אבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

המאמן מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (i) שינוי כלשהו באתר ו/או (ii) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של:"Peep-Link", "Robot" "PageScrape", "Spider" או כל שיטה אחרת, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (iii) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (iV) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החברה, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.

מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החברה תהיה רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

ברישום לאפליקציה הנך מסכים כי פרטיך יכללו במאגר המידע של החברה, לרבות דיוור מידע, תכנים ומסירת המידע לחברות/ ספקים לצורך קבלת הצעות רלוונטיות לשימושך במתחם. החברה תהא רשאית להעביר את פרטיך לגופים אשר מציעים שירותים רלוונטיים לצורך קבלת הטבות ו/או שירותים שונים בענף הכושר והאימון.


 

שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות אל חברת פיטהוד בע״מ באמצעים הבאים:
טלפון: 051-27-97-928
דואר אלקטרוני: info@fithood.com
נא לציין שם פרטי ומס' טלפון בעת משלוח דואר אלקטרוני.

 

ברירת דין ובוררות

הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים  בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.
 

היה ולפי דין, ייקבע כי ההכרעה תעבור להכרעה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית אחרת, סמכות לבימ"ש מוסמך באזור  תל אביב בלבד. הדין היחול הוא דין מדינת ישראל בלבד.

 

בעצם השימוש באתר ואפליקציה והזמנת חדרים הינך מצהיר/ה כי תעמוד/י בכל הסעיפים הנ"ל.