שאלון שביעות רצון

כיצד היית מדרג את חווית השירות מול אנשי הצוות שלנו?כיצד היית מדרג את חווית השירות מול אנשי הצוות שלנו?
האם הציוד בחלל ענה על הצרכים שלך?גרועסבירטובטוב מאודמצוייןהאם הציוד בחלל ענה על הצרכים שלך?

תודה רבה על שיתוף הפעולה