mobile-mockup-fh-app 2.png

שמחים ומתרגשים שהצטרפתם לאפליקציית FITHOOD

בכדי לשמור על מעבר חלק בלי לפגוע בהזמנות קיימות אנו מבקשים שתבצעו רק הזמנות קיימות, לפי האקסל שקיבלתם. נא לבצע את כל הזמנות עד יום שישי בשעה 19:00

ביום שישי 6.8.21 בשעה 19:00

תיפתח ההרשמה ללא הגבלה

google_app-1.png

להורדת האפליקציה

בחנות גוגל

ios_app-1.png

להורדת האפליקציה

בחנות אפל