GUIDE

GUIDE

החדר ששם את הקשב והפרטיות בראש סדר העדיפויות, כדי שתוכלו להעניק ללקוחות שלכם ייעוץ באווירה מקצועית וחמה.

50 ש״ח לשעה

מטופל אחד | 10 מ"ר פרקט | ציוד מלא