top of page
BODY

BODY

להירגע, לנשום ולהשתמש רק בשרירים החשובים, כי אנחנו כבר דואגים לכל המסביב. החדר שמייצר איזון מושלם בין פרקטיקה לנפש ומאפשר לך ולמתאמנים להיכנס לרגיעה ולהיות מרוכזים אך ורק באימון.

החל מ-85 ש״ח לשעה

עד 6 מתאמנים | 40 מ"ר פרקט | ציוד מלא

bottom of page