כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קרדיו-פונקציונלי עם נעמי ועדן

יום ראשון | 17:05-18:05 | חאן גדול

  • התחיל ב- 15 במאי
  • מצוקי דרגות

מפגשים קרובים