כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קרדיו-פונקציונלי עם נעמי ועדן

יום ראשון | 09:20-10:20 | חאן גדול

  • התחיל ב- 15 במאי
  • מצוקי דרגות

מפגשים קרובים