כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

קליסטניקס עם ג׳וליאן חאובל

יום ראשון | 16:00-17:00 | חאן גדול

  • התחיל ב- 15 במאי
  • מצוקי דרגות

מפגשים קרובים