כבר לא ניתן להזמין קורס זה.

פונקציונלי עם טל עשור

יום ראשון | 18:45-19:30 | חאן גדול

  • התחיל ב- 15 במאי
  • מצוקי דרגות

מפגשים קרובים