top of page
Dynamic Core עם בועז נחייאסי

Dynamic Core עם בועז נחייאסי

300.00 ₪מחיר

סדנא יישומית להבנת מנגנון הפקת הקול וכיצד לתרגל אותו נכון למניעת נזקים מתמשכים.

הסדנא מיועדת לכל מי שמגיש מידע לאורך זמן ומעוניין לשדרג את טכניקות הדיבור והליבה הנשימתית.

bottom of page