חבילות 

HOODPASS חבילה שמאפשרת למתאמן להרשם למגוון שיעורים אצל מאמנים שונים.