MEMBERHOOD

מועדון הלקוחות יוצא לדרך עם מגוון הטבות, הנחות והפתעות בלעדיות

 • MEMBERHOOD

  1₪
  לחודש
   
  • 49 שח למימוש בבר
  • 10% הנחה בחנות
  • מקלחת במחיר של חמישה ש"ח.
  • 15% הנחה לכניסה בודדת אצל מגוון רחב של מאמנים/מטפלים.

א. מנוי חודשי מתחדש בכל ראשון לחודש. ב. ביטול המנוי- יש להודיע על הפסקת המנוי עד ה 23 לחודש על מנת לבטל את המנוי בחודש שלאחר מכן. תימסר ההודעה לאחר ה 23 לחודש, יסתיים המנוי במועד סיום חודש המנוי השוטף שלאחריו. כלומר, במידה ולקוח ביטל את המנוי ב 25 לחודש פברואר, הלקוח יהיה פעיל בחודש מרץ, ויהיה לא פעיל בחודש אפריל. תקופת ההודעה המוקדמת תחשב כתקופת חברות רגילה לכל דבר ועניין.