may%20peretz_edited.jpg

מרי וילנסקי

מאמנת אישית /יוגה שיקומית

פצצת אנרגיה ומאמינה שאימון טוב זה אימון שהחיוך לא יורד מהפנים.
בעולם הכוח אני מתמקדת בעיקר בטכניקות, אוהבת ללמוד וללמד, ובמקביל מדריכה ליוגה ומתמחה בשיפור הגמישות.