may%20peretz_edited.jpg

ירדן קנפו

פונקציונלי

‏‪ אימון אישי או בקבוצות קטנות - אימון פונקציונלי לכל הרמות המשלב במיוחד כח מתפרץ ותנועה עם דגש טכני על כל תרגיל במטרה להגיע להוצאת אנרגיה מירבית