may%20peretz_edited.jpg

דודי כהן

איגרוף

אני מאמין שבעזרת מגוון בלתי נגמר של תרגילים ומתוך התבססות על עקרונות שיטת OCO הורים וילדים כאחד יוכלו לקבל כמה שיותר כלים שיעזרו לעבור תקופות קשות כמו זו.