top of page
הסכמה של אחד מהורי הקטין

אני מסכים/ה כי בני/ביתי י/תתאמן בחדרי האימון במתחם פיטהוד או בפעילות באוויר הפתוח בכל סוגי האימונים.

פרטי הקטין

שם ההורה

bottom of page