top of page
הצהרת בריאות לאימונים

לפני שמעלים את הדופק, כמה פרטים אישיים:

חלק א':​ שאלון רפואי

השאלון בא לבדוק את מצבך ואת ההיסטוריה הרפואית שלך. כדי שנדע להתאים לך את התוכנית הטובה ביותר, נצטרך ממך תשובות אמת. אם סימנת בעמודה מסוימת "כן", חשוב להרחיב בחלק ה"הערות". מילוי נעים. 

שבץ
בעיות לב, כאבים בחזה
מחלה כרונית
יתר לחץ-דם (מעל 90-140)
המלצה מרופא להימנע מפעילות גופנית
קושי בזמן פעילות גופנית
הריון
בעיות גב תחתון ו/או צוואר
ניתוח בשנה האחרונה
מחלות ריאה או קשיי נשימה
סוכרת או בעיה בבלוטת התריס
כאבי שרירים בעיות במפרקים
כולסטרול גבוה, רמת שומנים גבוהה בדם
עישון סיגריות
היסטוריה של בעיות לב במשפחה הקרובה (אב מתחת לגיל 55)
השמנת יתר
האם הינך נמצא/ת בדיאטה חריפה (מתחת ל-1200 קלוריות ביום)
בקע (הרניה) או מצב אחר העשוי להחמיר מהרמת משקולות
מחלת נפילה

חלק ב':​ הצהרה

אני מצהיר שקראתי והבנתי את כל השאלון הרפואי שבחלק א', מסרתי ידיעות מלאות ונכונות על צבי הרפואי בעבר ובהווה וכל התשובות לשאלות בטופס זה הן שליליות; ומעצם כך  אישרתי שאני במצב פיזי טוב, אין לי בעיות רפואיות העלולות לסכן אותי בשעת אימון כושר ןשהעיסוק  באימון פאסיבי או אקטיבי לא יפגע בבריאותי, ביטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי.  

 

 ברור לי שאם אחד מהפרטים שמילאתי בטופס אינו מלא ונכון, תוסר אחריות המאמן.  

ידוע לי שהמתחם הוא לא "חדר כושר", כמו שהמונח מוגדר בחוק מכוני הכושר (רישוי ופיקוח) שהאימון  יתבצע במתחם אצל המאמן שבחרתי וללא כל אחריות של המתחם, ושאין להתאמן במתחם ללא נוכחות  המאמן.  

ידוע לי שקטין מתחת לגיל שמונה עשרה (18) לא יכול להתאמן ללא טופס הסכמה מורשת בכתב חתום על  ידי אחד ההורים,   
ברור לי שתוקף הצהרת הבריאות הזו הוא שנתיים מיום חתימתי, ושלאחר מכן אצטרך לחתום על הצהרה  מחודשת. בנוסף, ידוע לי שיהיה עליי לחדש כל אישור ותעודה רפואית כל שלושה חודשים מיום חתימת  הרופא עליה.   

תודה על שיתוף הפעולה

bottom of page