top of page
טופס הרשמה
לקייטנת ספורט
KIDSlogoAsset 9@2x.png
נא לסמן את מחזור הקייטנה:
מידת חולצה עבור בני/בתי

הצהרת בריאות

אני מאשר/ת כי לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות בקייטנה.  

לבני/בתי יש מגבלה בריאותיות שמונעת להשתתף בחלק מפעילויות בקייטנה:*

לבני/בתי יש אלרגיה*

 

בננו/בתנו צורך/ת תרופה שהוא /היא נוטל/ת באופן שותף / קבוע*

אנו מאשרים שבמידה ובננו/בתנו צורך/ת ריטלין או תרופה דומה במהלך שנת הלימודים, יינתן לילד/ה אותו טיפול גם במהלך הקייטנה ואעדכן בכתב את מנהלת הקייטנה .

 

בכל מקרה של שינוי במצב הבריאותי של שני/בתי אני מתחייב/ת להודיע ולעדכן את מנהלת הקייטנה בהודעה כתובה. ולוודא שההודעה אכן התקבלה.

תקנון ומידע כללי

Kidshood קייטנה שבועית ( ראשון-חמישי ) מיועדת לתלמידי כיתות א’-ד׳

ישנם 2 מחזורים וכל מחזור שונה מהאחר

 

ידוע לי כי התוכנית כפופה לשינויים בהתאם לנסיבות ו/או לאילוצים (ביטחון, מזג אוויר, בטיחות וכו') חוזר מנכ"ל קייטנות משרד החינוך

 

ההשתתפות בפעילות הקייטנה היא בכפוף לתקנון ההרשמה ואישור על הצהרת בריאות בטופס ההרשמה ואו רישום בטופס מקוון

 

ציוד אישי: הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה שהיא על אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד האישי, מומלץ לא להביא ניידים, משחקים אלקטרוניים ודברי ערך עלולים  לאבד (גורם המפריע למתן שירות לילדי הקייטנה).הנהלת/רכז/ מדריך הקייטנה אינם אחראים לאובדן או גניבה. ידוע לך שהביטוח אינו מכסה על ציוד אישי

 

בעיות משמעת: ידוע לי כי במידה  ותהינה בעיות  משמעת חריגות בקייטנה  ואם בנך/בתך כי סיכן/ה את שלומו/ה או בטחונו/ה ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את הוראות

משמעת מנהל/רכז/מדריך הקייטנה ו/או פגע בקייטן/ית אחר בקייטנה. מנהל הקייטנה רשאי להפסיק השתתפות בנכם / בתכם בפעילות הקייטנה  ללא החזר תשל

 

לקיחת, ילדך מאתר הקייטנה יתבצע ע"י אישור בכתב בלבד הכולל (שם + מספר ת.ז מי שאוסף את הילד/ה) והצגתו לרכז הקייטנה ובאישורו. במידה והילד רשאי לחזור לבד לבידו בסיום הקייטנה, יש לציין בכתב ולהגיש למנהלת

 

הנני _____________(שם ההורה+ת.ז) מאשר/ת לבני/בתי ___________לחזור לבד בסיום הקייטנה

 

ידוע לי כי האירועים בקייטנה מצולמים ולא תהיה לי התנגדות לפרסום תמונות בני/בתי במדי

 

הודעות בתקשורת אלקטרונית : בחתימתי על מסמך זה אני מאשר וידוע לי כי הנהלת הקייטנה תעביר במסגרת ההודעות שיועברו לגבי הקייטנה / הצעות שיווקיות שונות באמצעות הודעות בתקשורת אלקטרונית למכשירים הניידים ו/או לאימייל הורי הילדים, כאשר ידוע לי שעומדת לי הזכות על פי חוק לפנות להנהלה ולדרוש הפסקת משלוח ההודעות

 

הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה לשיקולה בלבד לפתיחת הקייטנה מינימום נרשמים או לסגור הרשמה מספר מקומות מוגבל


 

ההשתתפות בימי הקייטנה מחייבת: מסיכה, נעלי ספורט, כובע, בקבוק מים וקרם הגנה, מומלץ להימרח בבוקר לפני תחילת הפעילות

 

ארוחות: יש לצייד את הילדים בסנדוויצ’ים לארוחת הבוקר (מומלץ 2 כריכים) נא לא לשלוח חטיפים, דברי מתיקה או מוצרי חלב שעלולים להחמיץ בחום

 

אין אפשרות להשאיר במתחם אופניים/ קורקינט או כלי תחבורה אחר

 

*נקודת מפגש ואיסוף ממתחם FITHOOD בן יהודה 177 תל אביב

נהלי קורונה

נקבל אישור ממכם שילדכם בריא כל בוקר וללא חום. יש למלא את הצהרת הבריאות שתשלח אליכם בקבוצת הוואטסאפ.

 

הורים לא מורשים להיכנס לשטח הקייטנה

 

במקרה שנדרשתם להיכנס לבידוד או שחליתם בנגיף, יש לעדכן במיידי את מנהלת הקייטנה.

נהלי ביטול רישום והחזר תשלום משתתף/ת : 

יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות בכתב: למייל, באחריות ההורה לוודא קליטת טופס הביטול במשרדי הקייטנה

                

הודעת ביטול לא יאוחר מ- 7 יום לפני פתיחת הקייטנה יתקבל החזר מלא בניכוי 100 ₪

 

במקרה של ביטול בעקבות הנחיות ממשרד הבריאות / משרד החינוך או כל גורם ממשלתי אחר בעקבות נגיף הקורונה בזמן ימי הקייטנה – יתקבל החזר – החלק היחסי של הימים שלא נוצל, בניכוי 100 ₪ דמי רישום                

 

ביטול הקייטנה מהיום השלישי  לא יבוצע החזר (שלא מהסיבות הרשומות מעלה)

 

היעדרות בגין מחלה לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב ובצירוף אישור רפואי של 3 ימי מחלה רצופים לפחות          

 

בגין ימי היעדרות לא יוחזר תשלום

 * בשל המצב הרגיש חיוב כרטיס האשראי יהיה 5 ימים ממועד פתיחת המחזור של שהקייטנה אליו נרשמתם.       

תודה על שיתוף הפעולה

bottom of page